Typy uživatelů internetu

30.10.2017

Věděli jste, že lidé, kteří na internetu sdílejí informace s ostatními, už mají také svou typologii? Už nejste jen introverti, nebo extroverti, flegmatici, či cholerici. Řeknu vám tajemství, jsem selektivní altruista, a budu to muset změnit. Ale hezky popořadě....

Studie, ze které vycházím v tomto článku, se jmenuje The psychology of sharing. Z jejích výsledků se dozvíte motivaci uživatelů internetu ke sdílení obsahu, který je z nějakého důvodu zaujal. Výstupem této studie je také rozdělení lidí do šesti osobnostních typů, tzv. sdílečů. Dovolila jsem si názvy typů osobností přeložit z angličtiny podle svého uvážení:-)

· Altruisté (Altruists)

Sdílejí obsah, který může ostatním pomoci. Například kamarádovi, který si chce koupit nové auto, pomůžou sdílením inzerátu na prodej levného super fára.

· Kariéristé (Careerists)

Informují především o důležitých informacích, které se týkají jejich obchodních zájmů. Třeba poskytnou nějaký link na novou obchodní strategii.

· Hipsteři (Hipsters)

Sdílejí zajímavosti, které ostatním přibližují, kdo jsou a co je zajímá. V tomto případě je těžké dát jeden příklad za všechny, obsah se mění podle zájmů daného hipstera.

· Bumerangy (Boomerangs)

Na jejich profilech najdeme nejspíše provokativní obsah, kterým chtějí vyvolat zpětné reakce svého okolí. Většinou se jedná o aktuální události, nejlépe provázené vlastním, často velice kontroverzním, komentářem.

· Spojovatelé (Connectors)

Sdílejí možnosti, které vedou k družbě. Odkazy na společenské akce, nebo možnosti, jak trávit čas společně s přáteli.

· Vybíravci (Selectives)

Tento typ uživatelů rozesílá pouze pečlivě vybrané informace mezi vybraný okruh přátel. Jsou si vědomi toho, že vše, co na internetu sdílí, se stává trvalou součástí webu. Rozhodně nepošlou inzerát na skvělou drahou dovolenou svému nezaměstnanému kamarádovi.


Každý typ uživatele internetu také dává přednost jiným možnostem spojení s přáteli, altruista a vybíravec bude pravděpodobně více využívat e-mail, naopak hipster, nebo bumerang se budou raději prezentovat na facebooku, či Twitteru.

Tak v jakém typu osobnosti jste se našli? A dokážete při vaší marketingové strategii zohlednit tyto různé typy sdílečů?

Potřebujete mou pomoc?